Y cyngor a democratiaeth > Agenda item

Agenda item

Penderfynu ar Gais am Drwydded Safle - NNN, 23 Heol Shingrigs, Nelson CF46 6DY.