Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol:-

 

3.

Penderfynu ar Gais Amrywio Dystysgrif Eiddo Clwb - Chlwb Bowlio Athletau Pont-y-meistr, Caeau Chwaraeon Heol y Caeau, Pont-y-meistr, Rhisga. pdf icon PDF 350 KB

Dogfennau ychwanegol: