Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones

Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones

Profile image for Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones

Teitl: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg a Chyflawniad

Plaid: LLafur

Ward: Sant Iago

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ar gyfer y attenion o Karen Green
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Rhif ffôn busnes:  01443 864400

Ffôn Symudol:  02920 883740

E-bost:  barbarajones@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio Cabinet

Ysgolion ac Addysg

Gwasanaethau Llyfrgelloedd

Gwasanaeth Ieuenctid

Addysg i Oedolion

Ymgysylltu â Phobl Ifanc/Cysylltu â'r Fforwm Ieuenctid

Gwasanaeth Cyflawni Addysg - Cyd-Grŵp Gweithredol

Hyrwyddwr 50+