Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd James Pritchard

Cynghorydd James Pritchard

Profile image for Cynghorydd James Pritchard

Teitl: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a Newid yn yr Hinsawdd

Plaid: LLafur

Ward: Morgan Jones

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Rhif ffôn busnes:  01443 864400

Ffôn Symudol:  07854 348033

E-bost:  jamespritchard@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd James Pritchard fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio

 

Adfywio Ffisegol, Datblygu Economaidd, Twristiaeth a Newid yn yr Hinsawdd