Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Miss Elaine Forehead

Cynghorydd Miss Elaine Forehead

Profile image for Cynghorydd Miss Elaine Forehead

Teitl: Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol

Plaid: LLafur

Ward: Y Fan

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Ffôn:  07792 566314

E-bost:  elaineforehead@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Miss Elaine Forehead fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Portfolio Responsibilities

 

Gwasanaethau Oedolion, Gwasanaethau Plant, Gofal Preswyl, Gofal Cartref, Byw â Chymorth, Gofal Dydd, Tîm Troseddwyr Ifanc, Plant sy'n Derbyn Gofal, Maethu a Mabwysiadu