Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Mrs Eluned Stenner

Cynghorydd Mrs Eluned Stenner

Profile image for Cynghorydd Mrs Eluned Stenner

Teitl: Aelod Cabinet dros Gyllid a Pherfformiad

Plaid: LLafur

Ward: Tredegar Newydd

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Rhif ffôn busnes:  01443 864360

E-bost:  elunedstenner@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mrs Eluned Stenner fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio Cabinet

Gwasanaethau Ariannol, Cynllun Corfforaethol, Rhaglen Drawsnewid Tîm Caerffili, Perfformiad Corfforaethol