Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Haydn Pritchard

Cynghorydd Haydn Pritchard

Profile image for Cynghorydd Haydn Pritchard

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cattwg Sant

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Ffôn Symudol:  07939644298

E-bost:  Haydnpritchard@caerphilly.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Haydn Pritchard fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor