Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Chris Morgan

Cynghorydd Chris Morgan

Profile image for Cynghorydd Chris Morgan

Teitl: Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Plaid: LLafur

Ward: Machen a Rhydri

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
32 St Davids Drive
Machen
Caerphilly
CF83 8RH

Ffôn Symudol:  07974111354

E-bost:  Chrismorgan@caerphilly.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris Morgan fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio Cabinet

 

Strategaeth Wastraff, Glanhau, Cynnal a Chadw'r Tiroedd, Parciau, Mynwentydd, Mannau Agored, Hawliau Tramwy, Coedyddiaeth a Chanolfannau Hamdden