Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Ceri Wright

Cynghorydd Ceri Wright

Profile image for Cynghorydd Ceri Wright

Plaid: LLafur

Ward: Gorllewin Rhisga

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward: