Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Ceri Wright

Cynghorydd Ceri Wright

Profile image for Cynghorydd Ceri Wright

Plaid: LLafur

Ward: Gorllewin Rhisga

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Rhif ffôn busnes:  07735 402988

E-bost:  Ceriwright@caerphilly.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ceri Wright fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol