Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Mansel Powell

Cynghorydd Mansel Powell

Profile image for Cynghorydd Mansel Powell

Plaid: LLafur

Ward: Moriah a Phontlotyn

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF83 7PG

Ffôn Symudol:  07970230904

E-bost:  manselpowell@caerphilly.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mansel Powell fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor