Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd John Eryl Roberts

Cynghorydd John Eryl Roberts

Profile image for Cynghorydd John Eryl Roberts

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cwm Aber

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Surgery details

Oherwydd problemau technegol parhaus, ni allaf ymateb i e-byst na mynychu cyfarfodydd o bell ar hyn o bryd, ond os hoffech siarad â mi yna ffoniwch 02920 831668

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
15 Graig-Y-Fedw
Abertridwr
Caerffili
CF83 4AQ

Ffôn:  029 20831668

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

E-bost:  johnroberts@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John Eryl Roberts fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor