Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Ross Whiting

Cynghorydd Ross Whiting

Profile image for Cynghorydd Ross Whiting

Teitl: Aelod Cabinet dros Ddysgu a Hamdden

Plaid: LLafur

Ward: Gorllewin Rhisga

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Rhif ffôn busnes:  01443 864360

E-bost:  rosswhiting@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ross Whiting fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio

Addysg y Blynyddoedd Cynnar

Addysg Gynradd ac Uwchradd

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cynhwysiant yn yr Ysgol

Hawliau/Darpariaeth Ôl-16

(Cyflogadwyedd)

Gwasanaeth Cyflawni Addysg – Comisiynu

Cyswllt Addysg Bellach

Llyfrgelloedd

Datblygu Chwaraeon

Hamdden