Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Andrew Whitcombe

Cynghorydd Andrew Whitcombe

Profile image for Cynghorydd Andrew Whitcombe

Teitl: Aelod Cabinet dros Gynaliadwyedd, Cynllunio a'r Fflyd

Plaid: LLafur

Ward: Abercarn

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Rhif ffôn busnes:  01443 864360

E-bost:  andrewwhitcombe@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Andrew Whitcombe fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio Cabinet

Cynllunio

Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd

Fflyd