Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Shayne Cook

Cynghorydd Shayne Cook

Profile image for Cynghorydd Shayne Cook

Teitl: Aelod Cabinet dros Dai

Plaid: LLafur

Ward: Morgan Jones

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Rhif ffôn busnes:  01443 864360

E-bost:  shaynecook@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Shayne Cook fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio Cabinet

 

Gwasanaethau Tai,

Rhaglen Adeiladu Newydd

SATC2