Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Carol Andrews

Cynghorydd Carol Andrews

Profile image for Cynghorydd Carol Andrews

Teitl: Aelod Cabinet dros Addysg a Chymunedau

Plaid: LLafur

Ward: Gilfach

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Rhif ffôn busnes:  07522 222109

E-bost:  carolandrews@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Carol Andrews fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio Cabinet

 

Ysgolion, Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, Swyddogaethau Addysg Statudol, Arlwyo, Addysg Oedolion a Chymunedol, Llyfrgelloedd, Sgiliau, Gofalu am Gaerffili ac Adfywio Cymunedol