Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Sean Morgan

Cynghorydd Sean Morgan

Profile image for Cynghorydd Sean Morgan

Teitl: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros yr Economi, Menter ac Isadeiledd

Plaid: LLafur

Ward: Nelson

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
C/O Karen Green
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Rhif ffôn busnes:  01443 864400

E-bost:  seanmorgan@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sean Morgan fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio Cabinet

 

Arweinydd y Cyngor