Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Julian Simmonds

Cynghorydd Julian Simmonds

Profile image for Cynghorydd Julian Simmonds

Teitl: Aelod Cabinet dros Briffyrdd a Thrafnidiaeth

Plaid: LLafur

Ward: Crosskeys

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

E-bost:  juliansimmonds@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Julian Simmonds fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio Cabinet

 

Cynnal a Chadw Priffyrdd, Ymgynghoriaeth Peirianneg Priffyrdd, Traffig, Diogelwch ar y Ffyrdd a Thrafnidiaeth, Cynllunio Priffyrdd, Teithio Llesol, Camlesi a'r Fflyd