Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Colin Gordon

Cynghorydd Colin Gordon

Profile image for Cynghorydd Colin Gordon

Teitl: Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol

Plaid: LLafur

Ward: Pontllan-fraith

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Ffôn Symudol:  07854410137

E-bost:  colingordon@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Colin Gordon fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio Cabinet

Llywodraethu (Cyfreithiol)

Caffael a Diogelu Data

Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Digidol

Adnoddau Dynol (gan gynnwys Trawsnewid Sefydliadol)

Iechyd a Diogelwch

Etholiadau

Gwasanaethau Democrataidd