Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Ms Philippa Leonard

Cynghorydd Ms Philippa Leonard

Profile image for Cynghorydd Ms Philippa Leonard

Teitl: Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Plaid: LLafur

Ward: Dwyrain Rhisga

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Ffôn:  07428 812954

E-bost:  philippaleonard@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ms Philippa Leonard fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio Cabinet

 

Cynllun Datblygu Lleol, Cynllun Datblygu Strategol, Rheoli Datblygu, Iechyd yr Amgylchedd a Diogelu'r Cyhoedd