Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Nigel George

Cynghorydd Nigel George

Profile image for Cynghorydd Nigel George

Teitl: Aelod Cabinet dros Wastraff, Diogelu'r Cyhoedd a Strydoedd

Plaid: LLafur

Ward: Dwyrain Rhisga

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ar gyfer y attenion o Karen Green
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Rhif ffôn busnes:  01443 864360

E-bost:  nigelgeorge@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Nigel George fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio Cabinet

Safonau masnach

Diogelu'r cyhoedd

Gwastraff, ailgylchu a glanhau

Trwyddedu

Cofrestryddion

Cynllunio at argyfwng

Parciau a mannau agored

Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy

Canolfannau Cymunedol