Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd David Thomas Hardacre

Cynghorydd David Thomas Hardacre

Profile image for Cynghorydd David Thomas Hardacre

Plaid: LLafur

Ward: Cwm Darran

Surgery details

Oherwydd problemau technegol parhaus, ni allaf ymateb i e-byst na mynychu cyfarfodydd o bell ar hyn o bryd, ond os hoffech siarad â mi yna ffoniwch 01443 831202.

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn:  01443 831202

E-bost:  davidhardacre@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd David Thomas Hardacre fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol