Y cyngor a democratiaeth > Rhesymau wedi'u cyfyngu

Rhesymau wedi'u cyfyngu

By virtue of paragraph(s) 12 of Part 1 of Schedule 12A of the Local Government Act 1972.

Eglurhad o Resymau

  • Yn rhinwedd paragraffau 12

    Information relating to a particular individual.

    Cyflwr:

    Public interest test applies