Y cyngor a democratiaeth > Rhesymau wedi'u cyfyngu

Rhesymau wedi'u cyfyngu

By virtue of paragraph(s) 16 of Part 1 of Schedule 12A of the Local Government Act 1972.

Eglurhad o Resymau

  • Yn rhinwedd paragraffau 16

    Information in respect of which a claim to legal professional privilege could be maintained in legal proceedings.

    Cyflwr:

    n/a