Y cyngor a democratiaeth > Manylion corff allanol

Corff Allanol

Regional Transport Authority

Ein cynrychiolwyr

  • Cynghorydd Sean Morgan - Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros yr Economi, Isadeiledd, Cynaliadwyedd a Llesiant a Phencampwr Cenedlaethau’r Dyfodol