Y cyngor a democratiaeth > Eich Aelodau Seneddol

Eich Aelodau Seneddol

Mae tair etholaeth seneddol yn yr ardal hon. Mae gan bob etholaeth un Aelod Seneddol (AS). Mae'r holl Aelodau Seneddol ar gael yn ystod cymorthfeydd rheolaidd i gwrdd ag etholwyr.

Dilynwch y ddolen isod i ddod o hyd i'r manylion cyswllt ar gyfer pob AS a'r wybodaeth ynghylch ei gymorthfeydd:

Os ydych chi'n breswylydd ac rydych chi'n dymuno dod o hyd i ba etholaeth rydych chi'n byw ynddi ewch i chwilotwr etholaethau Tŷ'r Cyffredin.