Y cyngor a democratiaeth > Eich Aelodau o Senedd Ewrop

Eich Aelodau o Senedd Ewrop

Caiff Aelodau Senedd Ewrop eu hethol trwy gynrychiolaeth gyfrannol ac mae Cymru wedi’i chynrychioli fel rhanbarth etholiadol unigol. Caiff Aelodau Senedd Ewrop eu hethol bob 5 mlynedd. Mae modd i chi gysylltu ag unrhyw un o’r aelodau hyn i dderbyn cymorth a chyngor ar faterion sy’n ymwneud ag Ewrop. Gellwch dderbyn gwybodaeth bellach am eich Aelod Senedd Ewrop a chysylltu ag ef trwy ddilyn y dolenni isod:

Cysylltwch â Senedd Ewrop:

2 Queen Anne’s Gate
London SW1H 9AA
Ffôn: 020 7227 4300
Ffacs: 020 7227 4302
E-bost: eplondon@europarl.europa.eu

Gwefan Senedd Ewrop