Y cyngor a democratiaeth > Cynghorwyr

Eich Cynghorwyr yn ôl ward

Maeâ r Cyngor yn cynnwys 69 o Gynghorwyr etholedig sydd ag amrywiaeth eang o swyddogaethau gan gynnwys cytuno fframwaith polisi'r Cyngor, Treth y Cyngor a’r gyllideb.

Mae pob Cynghorydd yn cael ei ethol /ei hethol i gynrychioli ardal benodol (Ward Etholiadol) ac maent fel arfer yn gwasanaethu yn y swydd am gyfnod o bedair blynedd.

Mae gan Gynghorydd nifer o swyddogaethau a chyfrifoldebau ac mae angen iddynt gyd-bwyso anghenion a buddiannau eu cymuned leol, plaid wleidyddol neu grŵp â blaenoriaethau’r Fwrdeistref Sirol ehangach. Mae Cynghorwyr yn arweinwyr cymunedol ac mae eu dyletswyddau fel arfer yn cynnwys; cynnal cymorthfeydd i gwrdd â’u hetholwyr, cefnogi sefydliadau lleol (e.e. ysgolion, busnesau ac elusennau), ymgyrchu ar faterion lleol, datblygu cysylltiadau gyda phob rhan oâ r gymuned a bod yn arweinydd cymunedol.

Gallwch ddysgu rhagor am y Cynghorwyr sydd wedi’u hethol i wasanaethu ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, eu swyddogaethau a’u manylion cyswllt drwy ddilyn y dolenni isod:

Councillor yn ôl ward
Llun Councillor Plaid Wleidyddol Ward
ffotograff o Cynghorydd D. Tudor Davies

Cynghorydd D. Tudor Davies

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01443 832169

Gwaith: tudordavies@caerphilly.gov.uk

LLafur Aberbargod a Bargod
ffotograff o Cynghorydd Dawn Ingram-Jones

Cynghorydd Dawn Ingram-Jones

18 Cross Street, Bargod, CF81 8RX

Cartref: 01443 821462

Ffôn symudol cartref: 07484754559

Gwaith: INGRAD@caerphilly.gov.uk

LLafur Aberbargod a Bargod
ffotograff o Cynghorydd Denver W.R. Preece

Cynghorydd Denver W.R. Preece

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01495 247584

Gwaith: denverpreece@caerphilly.gov.uk

LLafur Abercarn
ffotograff o Cynghorydd Andrew Whitcombe

Cynghorydd Andrew Whitcombe

Aelod Cabinet dros Gynaliadwyedd, Cynllunio a'r Fflyd

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07377942280

Gwaith: andrewwhitcombe@caerphilly.gov.uk

LLafur Abercarn
ffotograff o Cynghorydd Walter Williams

Cynghorydd Walter Williams

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07788 131633

Gwaith: walterwilliams@caerphilly.gov.uk

LLafur Argoed
ffotograff o Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth

Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 07516 453998

Gwaith: lizaldworth@caerphilly.gov.uk

LLafur Bedwas a Threthomas
ffotograff o Cynghorydd Mrs Lisa Phipps

Cynghorydd Mrs Lisa Phipps

Aelod Cabinet dros Dai

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF827PG

Gwaith: 07811 104389

Gwaith: lisaphipps@caerphilly.gov.uk

LLafur Bedwas a Threthomas
ffotograff o Cynghorydd Jill Winslade

Cynghorydd Jill Winslade

70 Bryn Dolwen, Bedwas, Caerphilly, CF83 8EH

Ffôn symudol cartref: 07923942149

Gwaith: Jillwinslade@caerphilly.gov.uk

LLafur Bedwas a Threthomas
ffotograff o Cynghorydd Ann Gair

Cynghorydd Ann Gair

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07507 656819

Gwaith: anngair@caerphilly.gov.uk

LLafur Cattwg Sant
ffotograff o Cynghorydd Haydn Pritchard

Cynghorydd Haydn Pritchard

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07939644298

Gwaith: Haydnpritchard@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Cattwg Sant
ffotograff o Cynghorydd Judith Ann Pritchard

Cynghorydd Judith Ann Pritchard

14 Clos Barry, Penpedairheol, Hengoed, CF82 8HJ

Cartref: 01443 832785

Gwaith: Judithpritchard@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Cattwg Sant
ffotograff o Cynghorydd Marina Chacon-Dawson

Cynghorydd Marina Chacon-Dawson

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF83 7PG

Cartref: 01443 821492

Gwaith: Marinachacon-Dawson@caerphilly.gov.uk

LLafur Cefn Fforest a Phengam
ffotograff o Cynghorydd Teresa Heron

Cynghorydd Teresa Heron

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07531322117

Gwaith: Teresaheron@caerphilly.gov.uk

LLafur Cefn Fforest a Phengam
ffotograff o Cynghorydd Shane Williams

Cynghorydd Shane Williams

14 Cilgant Craiglas, Cefn Fforest, Coed Duon, NP12 3JY

Cartref: 01443 830731

Gwaith: Shanewilliams@caerphilly.gov.uk

LLafur Cefn Fforest a Phengam
ffotograff o Cynghorydd Nigel Dix

Cynghorydd Nigel Dix

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01495 227908

Gwaith: nigeldix@caerphilly.gov.uk

Annibynnol Coed Duon
ffotograff o Cynghorydd Kevin Etheridge

Cynghorydd Kevin Etheridge

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: kevinetheridge@caerphilly.gov.uk

Annibynnol Coed Duon
ffotograff o Cynghorydd Andrew Farina-Childs

Cynghorydd Andrew Farina-Childs

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07707 096983

Gwaith: andrewfarinachilds@caerphilly.gov.uk

Annibynnol Coed Duon
ffotograff o Cynghorydd Julian Simmonds

Cynghorydd Julian Simmonds

Aelod Cabinet dros Briffyrdd a Thrafnidiaeth

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: juliansimmonds@caerphilly.gov.uk

LLafur Crosskeys
ffotograff o Cynghorydd Carl Thomas

Cynghorydd Carl Thomas

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07737 957339

Gwaith: carlthomas@caerphilly.gov.uk

LLafur Crymlyn
ffotograff o Cynghorydd Kristian Woodland

Cynghorydd Kristian Woodland

40 Mill Court, Hafodyrynys, Crumlin, Newport, NP11 5DS

Ffôn symudol cartref: 07837245586

Gwaith: Kristianwoodland@caerphilly.gov.uk

LLafur Crymlyn
ffotograff o Cynghorydd Charlotte Bishop

Cynghorydd Charlotte Bishop

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 07881 794288

Gwaith: bishoc@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Cwm Aber
ffotograff o Cynghorydd John Eryl Roberts

Cynghorydd John Eryl Roberts

15 Graig-Y-Fedw, Abertridwr, Caerffili, CF83 4AQ

Cartref: 029 20831668

Gwaith: johnroberts@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Cwm Aber
ffotograff o Cynghorydd John Taylor

Cynghorydd John Taylor

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 02920 831972

Gwaith: johntaylor@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Cwm Aber
ffotograff o Cynghorydd Robert Edward Chapman

Cynghorydd Robert Edward Chapman

7 Pleasant View, Fochriw, Bargod, CF81 9JU

Cartref: 01685 841588

Ffôn symudol cartref: 07852957965

Gwaith: Robertchapman@caerphilly.gov.uk

LLafur Cwm Darran
ffotograff o Cynghorydd Nigel George

Cynghorydd Nigel George

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol ac Eiddo

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 01443 864360

Gwaith: nigelgeorge@caerphilly.gov.uk

LLafur Dwyrain Rhisga
ffotograff o Cynghorydd Ms Arianna Leonard

Cynghorydd Ms Arianna Leonard

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 07873 144744

Gwaith: ariannaleonard@caerphilly.gov.uk

LLafur Dwyrain Rhisga
ffotograff o Cynghorydd Ms Philippa Leonard

Cynghorydd Ms Philippa Leonard

Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 07428 812954

Gwaith: philippaleonard@caerphilly.gov.uk

LLafur Dwyrain Rhisga
ffotograff o Cynghorydd Carol Andrews

Cynghorydd Carol Andrews

Aelod Cabinet dros Addysg a Chymunedau

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 07522 222109

Gwaith: carolandrews@caerphilly.gov.uk

LLafur Gilfach
ffotograff o Cynghorydd Bob Owen

Cynghorydd Bob Owen

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07969 839770

Gwaith: bobowen@caerphilly.gov.uk

Annibynnol Gorllewin Rhisga
ffotograff o Cynghorydd Ceri Wright

Cynghorydd Ceri Wright

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 07735 402988

Gwaith: Ceriwright@caerphilly.gov.uk

LLafur Gorllewin Rhisga
ffotograff o Cynghorydd Donna Cushing

Cynghorydd Donna Cushing

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07974 796515

Gwaith: donnacushing@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Hengoed
ffotograff o Cynghorydd Mrs Teresa Parry

Cynghorydd Mrs Teresa Parry

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 07837 531757

Work mobile: 07837 531757

Gwaith: teresaparry@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Hengoed
ffotograff o Cynghorydd Gary Enright

Cynghorydd Gary Enright

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07368416040

Gwaith: Garyenright@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Llanbradach
ffotograff o Cynghorydd Colin Peter Mann

Cynghorydd Colin Peter Mann

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07500 057096

Gwaith: colinmann@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Llanbradach
ffotograff o Cynghorydd Amanda McConnell

Cynghorydd Amanda McConnell

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07988813975

Gwaith: Amandamcconnell@caerphilly.gov.uk

LLafur Machen a Rhydri
ffotograff o Cynghorydd Chris Morgan

Cynghorydd Chris Morgan

Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

32 St Davids Drive, Machen, Caerphilly, CF83 8RH

Ffôn symudol cartref: 07974111354

Gwaith: Chrismorgan@caerphilly.gov.uk

LLafur Machen a Rhydri
ffotograff o Cynghorydd Jo Rao

Cynghorydd Jo Rao

19 Gelli-deg Street, Maes-y-cwmmer, Hengoed, CF82 7QJ

Ffôn symudol cartref: 07738263940

Gwaith: Jorao@caerphilly.gov.uk

LLafur Maes-y-cwmwr
ffotograff o Cynghorydd Colin Elsbury

Cynghorydd Colin Elsbury

13 Bryngwyn, Caerffili, CF83 1ES

Ffôn symudol cartref: 07891 925578

Gwaith: colinelsbury@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Martin Sant
ffotograff o Cynghorydd James Emmanuel Fussell

Cynghorydd James Emmanuel Fussell

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07725 191365

Gwaith: jamesfussell@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Martin Sant
ffotograff o Cynghorydd Stephen Kent

Cynghorydd Stephen Kent

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07974 007414

Gwaith: stephenkent@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Martin Sant
ffotograff o Cynghorydd Anne Broughton-Pettit

Cynghorydd Anne Broughton-Pettit

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07908855803

Gwaith: Annebroughton-pettit@caerphilly.gov.uk

LLafur Morgan Jones
ffotograff o Cynghorydd Shayne Cook

Cynghorydd Shayne Cook

Aelod Cabinet dros Dai

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 01443 864360

Gwaith: shaynecook@caerphilly.gov.uk

LLafur Morgan Jones
ffotograff o Cynghorydd James Pritchard

Cynghorydd James Pritchard

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a Newid yn yr Hinsawdd

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 01443 864400

Ffôn symudol cartref: 07854 348033

Gwaith: jamespritchard@caerphilly.gov.uk

LLafur Morgan Jones
ffotograff o Cynghorydd David Harse

Cynghorydd David Harse

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01685 841634

Ffôn symudol cartref: 07866 678785

Gwaith: davidharse@caerphilly.gov.uk

Cartref: davidharse@caerphilly.gov.uk

LLafur Moriah a Phontlotyn
ffotograff o Cynghorydd Mansel Powell

Cynghorydd Mansel Powell

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF83 7PG

Ffôn symudol cartref: 07970230904

Gwaith: manselpowell@caerphilly.gov.uk

LLafur Moriah a Phontlotyn
ffotograff o Cynghorydd Brenda Miles

Cynghorydd Brenda Miles

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07875 379965

Gwaith: brendamiles@caerphilly.gov.uk

LLafur Nelson
ffotograff o Cynghorydd Sean Morgan

Cynghorydd Sean Morgan

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros yr Economi, Menter ac Isadeiledd

C/O Karen Green, Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 01443 864400

Gwaith: seanmorgan@caerphilly.gov.uk

LLafur Nelson
ffotograff o Cynghorydd Greg Ead

Cynghorydd Greg Ead

36 Gelli'r Felin, Caerphilly, CF83 2LF

Ffôn symudol cartref: 07809331200

Gwaith: Gregead@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Pen-yr-heol
ffotograff o Cynghorydd Jon Scriven

Cynghorydd Jon Scriven

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 07583 909915

Gwaith: jonscriven@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Pen-yr-heol
ffotograff o Cynghorydd Steve Skivens

Cynghorydd Steve Skivens

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 02920 888798

Gwaith: steveskivens@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Pen-yr-heol
ffotograff o Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle

Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle

Ty Watkyn, 4a Heol yr Eglwys, Abertridwr, Caerffili, CF83 4DL

Cartref: 02920 831076

Gwaith: lindsaywhittle@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Pen-yr-heol
ffotograff o Councillor Elizabeth Davies

Councillor Elizabeth Davies

Penallta House, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 07508596789

Gwaith: daviee23@caerphilly.gov.uk

LLafur Penmaen
ffotograff o Cynghorydd Roy Saralis

Cynghorydd Roy Saralis

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07769 226167

Gwaith: roysaralis@caerphilly.gov.uk

LLafur Penmaen
ffotograff o Cynghorydd Mike Adams

Cynghorydd Mike Adams

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 07840 136176

Gwaith: michaeladams@caerphilly.gov.uk

LLafur Pontllan-fraith
ffotograff o Cynghorydd Mrs Patricia Cook

Cynghorydd Mrs Patricia Cook

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01495 225164

Ffôn symudol cartref: 07811135454

Gwaith: Patriciacook@caerphilly.gov.uk

LLafur Pontllan-fraith
ffotograff o Cynghorydd Colin Gordon

Cynghorydd Colin Gordon

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07854410137

Gwaith: colingordon@caerphilly.gov.uk

LLafur Pontllan-fraith
ffotograff o Cynghorydd Adrian Hussey

Cynghorydd Adrian Hussey

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07815 554759

Gwaith: adrianhussey@caerphilly.gov.uk

LLafur Trecelyn
ffotograff o Cynghorydd Leeroy Jeremiah

Cynghorydd Leeroy Jeremiah

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07398 185064

Gwaith: leeroyjeremiah@caerphilly.gov.uk

LLafur Trecelyn
ffotograff o Cynghorydd Gary Johnston

Cynghorydd Gary Johnston

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07739 326005

Gwaith: garyjohnston@caerphilly.gov.uk

LLafur Trecelyn
ffotograff o Cynghorydd Mark Evans

Cynghorydd Mark Evans

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07791 151885

Gwaith: evansm6@caerphilly.gov.uk

LLafur Tredegar Newydd
ffotograff o Cynghorydd Mrs Eluned Stenner

Cynghorydd Mrs Eluned Stenner

Aelod Cabinet dros Gyllid a Pherfformiad

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 01443 864360

Gwaith: elunedstenner@caerphilly.gov.uk

LLafur Tredegar Newydd
ffotograff o Cynghorydd Carl John Cuss

Cynghorydd Carl John Cuss

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 01685 844860

Gwaith: carlcuss@caerphilly.gov.uk

LLafur Twyncarno
ffotograff o Cynghorydd Mrs Christine Forehead

Cynghorydd Mrs Christine Forehead

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 029 20868941

Gwaith: christineforehead@caerphilly.gov.uk

LLafur Y Fan
ffotograff o Cynghorydd Miss Elaine Forehead

Cynghorydd Miss Elaine Forehead

Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 07792 566314

Gwaith: elaineforehead@caerphilly.gov.uk

LLafur Y Fan
ffotograff o Cynghorydd Jan Jones

Cynghorydd Jan Jones

16 The Avenue, Wyllie, Coed Duon, NP12 2HJ

Ffôn symudol cartref: 07962 057088

Gwaith: Janjones@caerphilly.gov.uk

Annibynnol Ynys-ddu
ffotograff o Cynghorydd Janine Reed

Cynghorydd Janine Reed

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Work mobile: 07796 403008

Gwaith: Janinereed@caerphilly.gov.uk

Annibynnol Ynys-ddu
ffotograff o Cynghorydd Alan Patrick Angel

Cynghorydd Alan Patrick Angel

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 07935 272163

Gwaith: alanangel@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Ystrad Mynach
ffotograff o Cynghorydd Martyn Paul James

Cynghorydd Martyn Paul James

2 Hill Street, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7AU

Cartref: 01443 813694

Gwaith: martynjames@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Ystrad Mynach