Y cyngor a democratiaeth > Cynghorwyr

Eich Cynghorwyr

Maeâ r Cyngor yn cynnwys 73 o Gynghorwyr etholedig sydd ag amrywiaeth eang o swyddogaethau gan gynnwys cytuno fframwaith polisi'r Cyngor, Treth y Cyngor a’r gyllideb.

Mae pob Cynghorydd yn cael ei ethol /ei hethol i gynrychioli ardal benodol (Ward Etholiadol) ac maent fel arfer yn gwasanaethu yn y swydd am gyfnod o bedair blynedd.

Mae gan Gynghorydd nifer o swyddogaethau a chyfrifoldebau ac mae angen iddynt gyd-bwyso anghenion a buddiannau eu cymuned leol, plaid wleidyddol neu grŵp â blaenoriaethau’r Fwrdeistref Sirol ehangach. Mae Cynghorwyr yn arweinwyr cymunedol ac mae eu dyletswyddau fel arfer yn cynnwys; cynnal cymorthfeydd i gwrdd â’u hetholwyr, cefnogi sefydliadau lleol (e.e. ysgolion, busnesau ac elusennau), ymgyrchu ar faterion lleol, datblygu cysylltiadau gyda phob rhan oâ r gymuned a bod yn arweinydd cymunedol.

Gallwch ddysgu rhagor am y Cynghorwyr sydd wedi’u hethol i wasanaethu ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, eu swyddogaethau a’u manylion cyswllt drwy ddilyn y dolenni isod:

Councillor
Llun Councillor Plaid Wleidyddol Ward
ffotograff o Cynghorydd Mike Adams

Cynghorydd Mike Adams

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 07840 136176

Gwaith: michaeladams@caerphilly.gov.uk

LLafur Pontllan-fraith
ffotograff o Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth

Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 07516 453998

Gwaith: lizaldworth@caerphilly.gov.uk

LLafur Bedwas, Tretomos a Machen
ffotograff o Cynghorydd Carol Andrews

Cynghorydd Carol Andrews

Maer

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 07522 222109

Gwaith: carolandrews@caerphilly.gov.uk

LLafur Bargod
ffotograff o Cynghorydd Alan Patrick Angel

Cynghorydd Alan Patrick Angel

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 07935 272163

Gwaith: alanangel@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Ystrad Mynach
ffotograff o Cynghorydd John Bevan

Cynghorydd John Bevan

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 07946478691

Gwaith: johnbevan@caerphilly.gov.uk

LLafur Moriah
ffotograff o Cynghorydd Phillip J. Bevan

Cynghorydd Phillip J. Bevan

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 029 20866185

Gwaith: philbevan@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Morgan Jones
ffotograff o Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina

Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina

Penallta House, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07757 400201

Gwaith: carmenbezzina@caerphilly.gov.uk

LLafur Cattwg Sant
ffotograff o Cynghorydd Charlotte Bishop

Cynghorydd Charlotte Bishop

c/o Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG

Gwaith: 07881 794288

Gwaith: bishoc@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Cwm Aber
ffotograff o Cynghorydd Alan Collis

Cynghorydd Alan Collis

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01443 879113

Gwaith: alancollis@caerphilly.gov.uk

LLafur Aberbargod
ffotograff o Cynghorydd Shayne Cook

Cynghorydd Shayne Cook

Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 01443 864360

Gwaith: shaynecook@caerphilly.gov.uk

LLafur Morgan Jones
ffotograff o Cynghorydd Donna Cushing

Cynghorydd Donna Cushing

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07974 796515

Gwaith: donnacushing@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Hengoed
ffotograff o Cynghorydd Carl John Cuss

Cynghorydd Carl John Cuss

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 01685 844860

Gwaith: carlcuss@caerphilly.gov.uk

LLafur Twyn Carno
ffotograff o Cynghorydd Wynne David

Cynghorydd Wynne David

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 07716 431690

Gwaith: wynnedavid@caerphilly.gov.uk

LLafur Cattwg Sant
ffotograff o Cynghorydd D. Tudor Davies

Cynghorydd D. Tudor Davies

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01443 832169

Gwaith: tudordavies@caerphilly.gov.uk

LLafur Bargod
ffotograff o Cynghorydd Mike Davies

Cynghorydd Mike Davies

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07792 852977

Gwaith: mikedavies@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Crymlyn
ffotograff o Cynghorydd Kevin Dawson

Cynghorydd Kevin Dawson

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01443 821492

Gwaith: kevindawson@caerphilly.gov.uk

Annibynnol Pengam
ffotograff o Cynghorydd Nigel Dix

Cynghorydd Nigel Dix

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01495 227908

Gwaith: nigeldix@caerphilly.gov.uk

Annibynnol Coed Duon
ffotograff o Cynghorydd Colin Elsbury

Cynghorydd Colin Elsbury

13 Bryngwyn, Caerffili, CF83 1ES

Ffôn symudol cartref: 07891 925578

Gwaith: colinelsbury@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Martin Sant
ffotograff o Cynghorydd Kevin Etheridge

Cynghorydd Kevin Etheridge

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07572 585063

Gwaith: kevinetheridge@caerphilly.gov.uk

Annibynnol Coed Duon
ffotograff o Cynghorydd Mark Evans

Cynghorydd Mark Evans

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07791 151885

Gwaith: evansm6@caerphilly.gov.uk

LLafur Tredegar Newydd
ffotograff o Cynghorydd Andrew Farina-Childs

Cynghorydd Andrew Farina-Childs

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07707 096983

Gwaith: andrewfarinachilds@caerphilly.gov.uk

Annibynnol Coed Duon
ffotograff o Cynghorydd Mrs Christine Forehead

Cynghorydd Mrs Christine Forehead

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 029 20868941

Gwaith: christineforehead@caerphilly.gov.uk

LLafur Sant Iago
ffotograff o Cynghorydd Miss Elaine Forehead

Cynghorydd Miss Elaine Forehead

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 029 20888894

Gwaith: elaineforehead@caerphilly.gov.uk

LLafur Sant Iago
ffotograff o Cynghorydd James Emmanuel Fussell

Cynghorydd James Emmanuel Fussell

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07725 191365

Gwaith: jamesfussell@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Martin Sant
ffotograff o Cynghorydd Ann Gair

Cynghorydd Ann Gair

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07507 656819

Gwaith: anngair@caerphilly.gov.uk

LLafur Cattwg Sant
ffotograff o Cynghorydd Ms June Gale

Cynghorydd Ms June Gale

Dirprwy Faer

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01633 441409

Gwaith: junegale@caerphilly.gov.uk

LLafur Bedwas, Tretomos a Machen
ffotograff o Cynghorydd Nigel George

Cynghorydd Nigel George

Aelod Cabinet dros Wastraff, Diogelu'r Cyhoedd a Strydoedd

Ar gyfer y attenion o Karen Green, Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 01443 864360

Gwaith: nigelgeorge@caerphilly.gov.uk

LLafur Dwyrain Rhisga
ffotograff o Cynghorydd Colin Gordon

Cynghorydd Colin Gordon

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol

Ar gyfer y attenion o Karen Green, Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 01443 864360

Gwaith: colingordon@caerphilly.gov.uk

LLafur Pontllan-fraith
ffotograff o Cynghorydd Robert William Gough

Cynghorydd Robert William Gough

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07979 488971

Gwaith: robgough@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Llanbradach
ffotograff o Cynghorydd David Thomas Hardacre

Cynghorydd David Thomas Hardacre

Cartref: 01443 831202

Gwaith: davidhardacre@caerphilly.gov.uk

LLafur Cwm Darran
ffotograff o Cynghorydd Lindsey Harding

Cynghorydd Lindsey Harding

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01443 834835

Gwaith: lindseyharding@caerphilly.gov.uk

LLafur Gilfach
ffotograff o Cynghorydd David Harse

Cynghorydd David Harse

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01685 841634

Ffôn symudol cartref: 07866 678785

Gwaith: davidharse@caerphilly.gov.uk

Cartref: davidharse@caerphilly.gov.uk

LLafur Moriah
ffotograff o Cynghorydd Derek Havard

Cynghorydd Derek Havard

75 Ridgeway, Machen, Caerffili, CF83 8RD

Cartref: 029 20866079

Gwaith: derekhavard@caerphilly.gov.uk

LLafur Bedwas, Tretomos a Machen
ffotograff o Cynghorydd Alan Gerald Higgs

Cynghorydd Alan Gerald Higgs

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07950 956550

Gwaith: alanhiggs@caerphilly.gov.uk

LLafur Aberbargod
ffotograff o Cynghorydd Adrian Hussey

Cynghorydd Adrian Hussey

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07815 554759

Gwaith: adrianhussey@caerphilly.gov.uk

LLafur Trecelyn
ffotograff o Cynghorydd Martyn Paul James

Cynghorydd Martyn Paul James

2 Hill Street, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7AU

Cartref: 01443 813694

Gwaith: martynjames@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Ystrad Mynach
ffotograff o Cynghorydd Vincent James

Cynghorydd Vincent James

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 07860 537123

Gwaith: vincentjames@caerphilly.gov.uk

LLafur Maes-y-cwmwr
ffotograff o Cynghorydd Leeroy Jeremiah

Cynghorydd Leeroy Jeremiah

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07398 185064

Gwaith: leeroyjeremiah@caerphilly.gov.uk

LLafur Trecelyn
ffotograff o Cynghorydd Gary Johnston

Cynghorydd Gary Johnston

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07739 326005

Gwaith: garyjohnston@caerphilly.gov.uk

LLafur Trecelyn
ffotograff o Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones

Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 02920 883740

Gwaith: barbarajones@caerphilly.gov.uk

LLafur Sant Iago
ffotograff o Cynghorydd Stephen Kent

Cynghorydd Stephen Kent

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07974 007414

Gwaith: stephenkent@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Martin Sant
ffotograff o Cynghorydd Gez Kirby

Cynghorydd Gez Kirby

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07875 150990

Gwaith: gezkirby@caerphilly.gov.uk

LLafur Pontllan-fraith
ffotograff o Cynghorydd Ms Arianna Leonard

Cynghorydd Ms Arianna Leonard

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 07873 144744

Gwaith: ariannaleonard@caerphilly.gov.uk

LLafur Dwyrain Rhisga
ffotograff o Cynghorydd Ms Philippa Leonard

Cynghorydd Ms Philippa Leonard

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 07428 812954

Gwaith: philippaleonard@caerphilly.gov.uk

LLafur Dwyrain Rhisga
ffotograff o Cynghorydd Colin Peter Mann

Cynghorydd Colin Peter Mann

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07500 057096

Gwaith: colinmann@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Llanbradach
ffotograff o Cynghorydd Mrs Philippa Marsden

Cynghorydd Mrs Philippa Marsden

Arweinydd y Cyngor

Ar gyfer y attenion o Karen Green, Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 01443 864400

Gwaith: philippamarsden@caerphilly.gov.uk

LLafur Ynys-ddu
ffotograff o Cynghorydd Brenda Miles

Cynghorydd Brenda Miles

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07875 379965

Gwaith: brendamiles@caerphilly.gov.uk

LLafur Nelson
ffotograff o Cynghorydd Sean Morgan

Cynghorydd Sean Morgan

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros yr Economi, Menter ac Isadeiledd

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07738 263933

Gwaith: seanmorgan@caerphilly.gov.uk

LLafur Nelson
ffotograff o Cynghorydd Gaynor Denise Oliver

Cynghorydd Gaynor Denise Oliver

Ty Penallta, Tredomen Park, ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG

Cartref: 01685 844615

Gwaith: gaynoroliver@caerphilly.gov.uk

LLafur Pontlotyn
ffotograff o Cynghorydd Bob Owen

Cynghorydd Bob Owen

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07850 906044

Gwaith: bobowen@caerphilly.gov.uk

Annibynnol Gorllewin Rhisga
ffotograff o Cynghorydd Mrs Teresa Parry

Cynghorydd Mrs Teresa Parry

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: teresaparry@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Hengoed
ffotograff o Cynghorydd Mrs Lisa Phipps

Cynghorydd Mrs Lisa Phipps

Aelod Cabinet dros Dai

Ar gyfer y attenion o Karen Green, Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 01443 864360

Gwaith: lisaphipps@caerphilly.gov.uk

LLafur Bedwas, Tretomos a Machen
ffotograff o Cynghorydd David Vincent Poole

Cynghorydd David Vincent Poole

LLafur  
ffotograff o Cynghorydd Denver W.R. Preece

Cynghorydd Denver W.R. Preece

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01495 247584

Gwaith: denverpreece@caerphilly.gov.uk

LLafur Abercarn
ffotograff o Cynghorydd Mrs Dianne Price

Cynghorydd Mrs Dianne Price

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01443 836679

Gwaith: dianneprice@caerphilly.gov.uk

LLafur Bargod
ffotograff o Cynghorydd James Pritchard

Cynghorydd James Pritchard

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Isadeiledd ac Eiddo

Ty Penallta, Penallta House, Tredomen, Ystrad Mynac, CF82 7PG

Gwaith: 01443 864400

Ffôn symudol cartref: 07854 348033

Gwaith: jamespritchard@caerphilly.gov.uk

LLafur Morgan Jones
ffotograff o Cynghorydd John Ridgewell

Cynghorydd John Ridgewell

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 01495 272387

Gwaith: johnridgewell@caerphilly.gov.uk

LLafur Ynys-ddu
ffotograff o Cynghorydd John Eryl Roberts

Cynghorydd John Eryl Roberts

15 Graig-Y-Fedw, Abertridwr, Caerffili, CF83 4AQ

Cartref: 029 20831668

Gwaith: johnroberts@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Cwm Aber
ffotograff o Cynghorydd Roy Saralis

Cynghorydd Roy Saralis

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07769 226167

Gwaith: roysaralis@caerphilly.gov.uk

LLafur Penmaen
ffotograff o Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent

Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent

Penallta House, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 029 20882910

Gwaith: margaretsargent@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Pen-yr-heol
ffotograff o Cynghorydd Jon Scriven

Cynghorydd Jon Scriven

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 07583 909915

Gwaith: jonscriven@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Pen-yr-heol
ffotograff o Cynghorydd Graham Simmonds

Cynghorydd Graham Simmonds

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01443 838504

Gwaith: grahamsimmonds@caerphilly.gov.uk

Annibynnol Cefn Fforest
ffotograff o Cynghorydd Julian Simmonds

Cynghorydd Julian Simmonds

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: juliansimmonds@caerphilly.gov.uk

LLafur Crosskeys
ffotograff o Cynghorydd Steve Skivens

Cynghorydd Steve Skivens

Penallta House, Tredomen, Ystrad Mynach

Cartref: 02920 888798

Gwaith: steveskivens@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Pen-yr-heol
ffotograff o Cynghorydd Mrs Eluned Stenner

Cynghorydd Mrs Eluned Stenner

Aelod Cabinet dros Berfformiad, yr Economi a Menter

Ty Penallta, Penallta House, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 01443 864360

Gwaith: elunedstenner@caerphilly.gov.uk

LLafur Tredegar Newydd
ffotograff o Cynghorydd John Taylor

Cynghorydd John Taylor

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 02920 831972

Gwaith: johntaylor@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Cwm Aber
ffotograff o Cynghorydd Carl Thomas

Cynghorydd Carl Thomas

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07737 957339

Gwaith: carlthomas@caerphilly.gov.uk

LLafur Crymlyn
ffotograff o Cynghorydd Andrew Whitcombe

Cynghorydd Andrew Whitcombe

Aelod Cabinet dros Gynaliadwyedd, Cynllunio a'r Fflyd

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 01443 864360

Gwaith: andrewwhitcombe@caerphilly.gov.uk

LLafur Abercarn
ffotograff o Cynghorydd Ross Whiting

Cynghorydd Ross Whiting

Aelod Cabinet dros Ddysgu a Hamdden

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Gwaith: 01443 864360

Gwaith: rosswhiting@caerphilly.gov.uk

LLafur Gorllewin Rhisga
ffotograff o Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle

Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle

Ty Watkyn, 4a Heol yr Eglwys, Abertridwr, Caerffili, CF83 4DL

Cartref: 02920 831076

Gwaith: lindsaywhittle@caerphilly.gov.uk

Plaid Cymru Pen-yr-heol
ffotograff o Cynghorydd Tom Williams

Cynghorydd Tom Williams

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Cartref: 01443 830731

Cartref: tomwilliams@caerphilly.gov.uk

LLafur Cefn Fforest
ffotograff o Cynghorydd Walter Williams

Cynghorydd Walter Williams

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07788 131633

Gwaith: walterwilliams@caerphilly.gov.uk

LLafur Argoed
ffotograff o Cynghorydd Ben Zaplatynski

Cynghorydd Ben Zaplatynski

Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ffôn symudol cartref: 07513 857809

Gwaith: benzaplatynski@caerphilly.gov.uk

LLafur Penmaen