Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 23ain Ionawr, 2023 5.30 pm, Hysbysiadau o Benderfyniadau'r Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn