Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 1af Tachwedd, 2022 5.30 pm, Hysbysiadau Penderfynu y Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn