Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 23ain Tachwedd, 2022 6.00 pm, Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol, WEDI GOHIRIO

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt:    Sharon Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn