Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22ain Mawrth, 2023 1.00 pm, Cabinet

Lleoliad:   Cyfarfod Aml-leoliad a Trwy Dimau Microsoft

Cyswllt:    Emma Sullivan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Carol Andrews Aelod Cabinet dros Addysg a Chymunedau Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Shayne Cook Aelod Cabinet dros Dai Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Elaine Forehead Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Nigel George Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol ac Eiddo Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Philippa Leonard Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Sean Morgan Arweinydd y Cyngor Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Chris Morgan Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor James Pritchard Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a Newid yn yr Hinsawdd Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Julian Simmonds Aelod Cabinet dros Briffyrdd a Thrafnidiaeth Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Eluned Stenner Aelod Cabinet dros Gyllid a Pherfformiad Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Richard Edmunds Swyddog Disgwyliedig
Robert Tranter Swyddog Disgwyliedig
Lynne Donovan Swyddog Disgwyliedig
Christina Harrhy Swyddog Disgwyliedig
Dave Street Swyddog Disgwyliedig
Robert Hartshorn Swyddog Disgwyliedig
Stephen R Harris Swyddog Disgwyliedig
Stephen Pugh Swyddog Disgwyliedig