Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 11eg Ionawr, 2023 1.00 pm, Cabinet, GANSLO

Lleoliad:   Cyfarfod Aml-leoliad a Trwy Dimau Microsoft

Cyswllt:    Emma Sullivan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cynghorydd Carol Andrews Aelod Cabinet dros Addysg a Chymunedau Aelod Y Pwyllgor
Cynghorydd Shayne Cook Aelod Cabinet dros Dai Aelod Y Pwyllgor
Cynghorydd Miss Elaine Forehead Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol Aelod Y Pwyllgor
Cynghorydd Nigel George Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol ac Eiddo Aelod Y Pwyllgor
Cynghorydd Ms Philippa Leonard Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd Aelod Y Pwyllgor
Cynghorydd Sean Morgan Arweinydd y Cyngor Aelod Y Pwyllgor
Cynghorydd Chris Morgan Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd Aelod Y Pwyllgor
Cynghorydd James Pritchard Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a Newid yn yr Hinsawdd Aelod Y Pwyllgor
Cynghorydd Julian Simmonds Aelod Cabinet dros Briffyrdd a Thrafnidiaeth Aelod Y Pwyllgor
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner Aelod Cabinet dros Gyllid a Pherfformiad Aelod Y Pwyllgor