Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26ain Ionawr, 2023 5.30 pm, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt:    Julie Lloyd
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Mike Adams Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Mrs Elizabeth M. Aldworth Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Carl Cuss Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Gary Enright Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Dawn Ingram-Jones Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Gary Johnston Cadeirydd Yn Mynychu
Councillor Colin Peter Mann Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Brenda Miles Is Gadeirydd Yn Mynychu
Councillor Amanda McConnell Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Denver W.R. Preece Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Janine Reed Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor John Taylor Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Carl Thomas Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Andrew Whitcombe Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Lindsay Geoffrey Whittle Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Ceri Wright Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Ms Lowri Catrin Jones Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Imogen Jones Aelod o'r Cyhoedd Disgwyliedig
Robert Tranter Swyddog Disgwyliedig
Richard Edmunds Swyddog Disgwyliedig
Kathryn Peters Swyddog Disgwyliedig
Cath Forbes-Thompson Swyddog Disgwyliedig