Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 24ain Ionawr, 2023 2.00 pm, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt:    Julie Lloyd
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Mike Adams Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Mrs Elizabeth M. Aldworth Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Anne Broughton-Pettit Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Marina Chacon-Dawson Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Mrs Patricia Cook Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Teresa Parry Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor John Taylor Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Ceri Wright Is Gadeirydd Yn Mynychu
Councillor Eluned Stenner Aelod Cabinet Yn Mynychu
Vivienne Pearson Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Mark Rees Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Jo Williams Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Mr N.D. Yates Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig