Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21ain Gorffennaf, 2022 10.00 am, Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol

Lleoliad:   Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams

Cyswllt:    Joanne Thomas
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Walter Williams Cadeirydd Yn Mynychu
Cynghorydd Colin Gordon Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor John Eryl Roberts Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Lee Morgan Swyddog Yn Mynychu
Sandra Lewis-Williams Swyddog Yn Mynychu
Todd Rawson Swyddog Yn Mynychu
Joanne Thomas Clerc Yn Mynychu