Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 14eg Chwefror, 2022 3.00 pm, Cynhelir Cynhadledd Sefydlog (Maes Llafur Cytûn) Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Caerffili (CYSCGM)

Lleoliad:   Microsoft Teams

Cyswllt:    Rebecca Barrett
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Mrs Elizabeth M. Aldworth Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Alan Collis Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Gaynor Denise Oliver Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Mrs Teresa Parry Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Julian Simmonds Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor John Taylor Cadeirydd Yn Mynychu
Miss H. Bartley Aelod Cyfetholedig Yn Mynychu
Mrs M. Jones Aelod Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Mrs T. Lloyd Aelod Cyfetholedig Yn Mynychu
Ms K. McCullough Aelod Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Mrs C. McLaughlan Aelod Cyfetholedig Yn Mynychu
Mr K. Chamberlain Aelod Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Mr M. Gray Aelod Cyfetholedig Yn Mynychu
Mrs E. Hawthorn Aelod Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Major P. Hubbard Aelod Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Mrs J. Jones Aelod Cyfetholedig Yn Mynychu
Mr M. Western Aelod Cyfetholedig Ymddiheuriadau