Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 3ydd Chwefror, 2022 5.00 pm, Grŵp Gorchwyl Meysydd Parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Lleoliad:   Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt:    Cath Forbes-Thompson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cath Forbes-Thompson Clerc Disgwyliedig
Clive Campbell Swyddog Disgwyliedig
Councillor Denver W.R. Preece Cadeirydd Disgwyliedig
Councillor John Eryl Roberts Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Bob Owen Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Adrian Hussey Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Ms Philippa Leonard Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor John Ridgewell Is Gadeirydd Disgwyliedig
Councillor Walter Williams Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Nigel Dix Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Councillor Sean Morgan Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Councillor Graham Simmonds Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Councillor John Taylor Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig