Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 24ain Tachwedd, 2021 6.00 pm, Hysbysiadau am Benderfyniad Is-bwyllgor Cyswllt y Cyngor Cymuned

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn