Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 29ain Mehefin, 2022 1.00 pm, Cabinet

Lleoliad:   Cyfarfod Aml-leoliad a Trwy Dimau Microsoft

Cyswllt:    Madia Afzal
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Carol Andrews Aelod Cabinet dros Addysg a Chymunedau Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Shayne Cook Aelod Cabinet dros Dai Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Miss Elaine Forehead Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Nigel George Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol ac Eiddo Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Ms Philippa Leonard Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Sean Morgan Arweinydd y Cyngor Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Chris Morgan Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor James Pritchard Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a Newid yn yr Hinsawdd Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Julian Simmonds Aelod Cabinet dros Briffyrdd a Thrafnidiaeth Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Mrs Eluned Stenner Aelod Cabinet dros Gyllid a Pherfformiad Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Richard Edmunds Swyddog Yn Mynychu
Robert Tranter Swyddog Yn Mynychu
Lynne Donovan Swyddog Disgwyliedig
Christina Harrhy Swyddog Yn Mynychu
Dave Street Swyddog Yn Mynychu
Robert Hartshorn Swyddog Disgwyliedig
Stephen R Harris Swyddog Ymddiheuriadau
Stephen Pugh Swyddog Disgwyliedig