Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 1af Mehefin, 2022 10.30 am, Cabinet, GANSLO

Lleoliad:   Cyfarfod Aml-leoliad a Trwy Dimau Microsoft

Cyswllt:    Madia Afzal
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cynghorydd Carol Andrews Aelod Cabinet dros Addysg a Chymunedau Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Shayne Cook Aelod Cabinet dros Dai Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Miss Elaine Forehead Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Nigel George Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol ac Eiddo Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ms Philippa Leonard Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Sean Morgan Arweinydd y Cyngor Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Chris Morgan Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd James Pritchard Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a Newid yn yr Hinsawdd Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Julian Simmonds Aelod Cabinet dros Briffyrdd a Thrafnidiaeth Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner Aelod Cabinet dros Gyllid a Pherfformiad Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Richard Edmunds Swyddog Disgwyliedig
Robert Tranter Swyddog Disgwyliedig
Lynne Donovan Swyddog Disgwyliedig
Christina Harrhy Swyddog Disgwyliedig
Dave Street Swyddog Disgwyliedig
Robert Hartshorn Swyddog Disgwyliedig
Stephen R Harris Swyddog Disgwyliedig
Stephen Pugh Swyddog Disgwyliedig