Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 12fed Hydref, 2021 5.30 pm, Hysbysiadau Penderfyniad Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol, WEDI GOHIRIO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn