Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 11eg Tachwedd, 2021 5.00 pm, Grŵp Gorchwyl Meysydd Parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Lleoliad:   Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt:    Cath Forbes-Thompson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cath Forbes-Thompson Clerc Disgwyliedig
Clive Campbell Swyddog Disgwyliedig
Councillor Denver W.R. Preece Cadeirydd Yn Mynychu
Councillor John Eryl Roberts Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Bob Owen Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Adrian Hussey Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Ms Philippa Leonard Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor John Ridgewell Is Gadeirydd Yn Mynychu
Councillor Walter Williams Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Nigel Dix Aelod Cyfetholedig Yn Mynychu
Councillor Sean Morgan Aelod Cyfetholedig Yn Mynychu
Councillor Graham Simmonds Aelod Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Councillor John Taylor Aelod Cyfetholedig Yn Mynychu