Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 4ydd Tachwedd, 2021 2.00 pm, Cyd-Bwyllgor Craffu Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Lleoliad:   Remote Meeting - Rhonnda Cynon Taff County Borough Counci

Cyswllt:    Sarah Daniel
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor John Ridgewell Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig