Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20fed Hydref, 2021 5.00 pm, Grŵp Gorchwyl Meysydd Parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Lleoliad:   Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt:    Cath Forbes-Thompson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cath Forbes-Thompson Clerc Disgwyliedig
Clive Campbell Swyddog Disgwyliedig
Councillor Denver W.R. Preece Cadeirydd Ymddiheuriadau
Councillor John Eryl Roberts Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Bob Owen Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Adrian Hussey Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Ms Philippa Leonard Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor John Ridgewell Is Gadeirydd Yn Mynychu
Councillor Walter Williams Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Cynghorydd Nigel Dix Aelod Cyfetholedig Yn Mynychu
Cynghorydd Sean Morgan Aelod Cyfetholedig Yn Mynychu
Cynghorydd Graham Simmonds Aelod Cyfetholedig Yn Mynychu
Cynghorydd John Taylor Aelod Cyfetholedig Ymddiheuriadau