Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7fed Hydref, 2021 5.00 pm, Grwp Gorchwyl a Gorffen ar fynd i’r afael a materion iechyd meddwl posibl ar ol y pandemig - Hysbysiadau Penderfyniad, WEDI GOHIRIO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn