Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14eg Hydref, 2021 10.00 am, Cyd-Bwyllgor Craffu Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, WEDI GOHIRIO

Lleoliad:   Remote Meeting - Rhonnda Cynon Taff County Borough Council,

Cyswllt:    Sarah Daniel
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn