Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 28ain Mehefin, 2021 5.00 pm, Grŵp Gorchwyl a Gorffen Codi Tâl am Wasanaethau Cymdeithasol Dibreswyl

Lleoliad:   Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt:    Mark Jacques
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Ann Gair Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Vincent James Cadeirydd Yn Mynychu
Councillor Leeroy Jeremiah Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Michelle Jones Is Gadeirydd Ymddiheuriadau
Mr C. Luke Aelod Cyfetholedig Yn Mynychu