Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 21ain Medi, 2021 5.30 pm, Pwyllgor Craffu Addysg

Lleoliad:   Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt:    Sharon Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Mrs Elizabeth M. Aldworth Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Carol Andrews Is Gadeirydd Yn Mynychu
Councillor Phillip J. Bevan Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Alan Collis Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Wynne David Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Andrew Farina-Childs Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Ms June Gale Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor David Thomas Hardacre Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Derek Havard Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Martyn Paul James Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Mrs Barbara Avril Jones Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Brenda Miles Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Gaynor Denise Oliver Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Mrs Teresa Parry Cadeirydd Yn Mynychu
Councillor John Eryl Roberts Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Julian Simmonds Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Richard Edmunds Swyddog Disgwyliedig
Keri Cole Swyddog Disgwyliedig
Christina Harrhy Swyddog Disgwyliedig
Gareth H. Evans Swyddog Disgwyliedig
Robert Tranter Swyddog Disgwyliedig
Mr D Davies Aelod o'r Cyhoedd Disgwyliedig
Mrs J. Havard Cynrychiolydd Corff Allanol Disgwyliedig
Mrs P. Ireland Cynrychiolydd Corff Allanol Disgwyliedig
G. James Cynrychiolydd Rhiant-lywodraethwr Disgwyliedig
Tracy Millington Cynrychiolydd Rhiant-lywodraethwr Disgwyliedig
Mr M. Western Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig