Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 15fed Gorffennaf, 2021 5.30 pm, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt:    Julie Lloyd
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Imogen Jones Aelod o'r Cyhoedd Disgwyliedig
Richard Edmunds Swyddog Disgwyliedig
Robert Tranter Swyddog Disgwyliedig
Councillor Mike Adams Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Mrs Elizabeth M. Aldworth Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Mrs Christine Forehead Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Miss Elaine Forehead Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Lindsey Harding Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Gary Johnston Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Gez Kirby Is Gadeirydd Disgwyliedig
Councillor Colin Peter Mann Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Brenda Miles Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Mrs Margaret Eiddwen Sargent Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Roy Saralis Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor John Taylor Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Lindsay Geoffrey Whittle Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig
Ms Lowri Catrin Jones Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Kathryn Peters Swyddog Disgwyliedig
Cath Forbes-Thompson Swyddog Disgwyliedig
Councillor Adrian Hussey Cynrychiolydd Corff Allanol Disgwyliedig
Councillor Graham Simmonds Aelod Y Pwyllgor Disgwyliedig